Raná intervence O.T.A. v České a Slovenské psychiatrii

12.07.2018

V aktuálním čísle časopisu Psychiatrické společnosti ČSL JEP byl uveřejněn článek "Přednosti včasného screeningu rizika autismu, rehabilitace prostřednictvím rodičů a raná intervence O.T.A. u dětí s PAS" od Romany Straussové.

(ročník 114/červen 2018)