Setkání rodin rané intervence O.T.A. - Kazuistický seminář

20.11.2019

Rádi bychom vás 29. 11. 2019 pozvali na kazuistický seminář pro rodiny dětí, které se účastní intervenčního programu O.T.A. u dětí s PAS raného věku.

Na semináři bude představena metoda rané intervence a dvě kazuistiky.

Seminář se bude konat v pátek 29. 11. od 14:30 do 18:30 na adrese Vyšehradská 49, Praha 2.

Půjde o kazuistiku dívky (od 0 do 3 let věku) a kazuistiku chlapce (od 0 do 4 let věku), kteří se oba účastnily intervenčního programu O.T.A. pro raný věk.

Pro více informací kontaktujte: info@cta.cz