Terapie O.T.A. na pobytovém kurzu pro děti s PAS bez rodičů

28.07.2018

Proběhl další týdenní pobytový  kurz intenzivní terapie O.T.A. pro děti s PAS bez rodičů v Maxově, kterého se účastnilo 26 dětí ve věku od 7 - 19 let. Probíhala zde intenzivní terapeutická práce individuální, skupinová dle úrovně dítěte i v kooperačních skupinkách. S dětmi pracovali terapeuti O.T.A. z Centra Terapie Autismu, Auticentra, ale také stážisti z řad raných péčí, klinických logopedů nebo mediků z 3.LF UK. Program byl jako každý rok velmi bohatý a všichni si pobyt velmi užili, děti byly spokojené, asistenti a terapeuti v rámci hesla "zážitek nemusí být krásný, ale silný".

Došlo opět i na medaile, které byly opravdu zasloužené. Děkujeme.

Doufáme, že nacvičené dovednosti dokáží děti za podpory svých rodičů genereliźovat do dalších prostředí a budou z nich profitovat dlouhou dobu.