Zveme Vás na přednášky pro rodiče dětí s PAS a odbornou veřejnost.

11.09.2019

V několika termínech v druhé polovině září a začátkem listopadu proběhnou v C)T)A) čtyři tématické lekce, které na sebe budou volně navazovat. Samozřejmě není nutné absolvovat je všechny.

Temata:

1) Přístupy podle metodiky OTA ve výchově dětí s PAS, datum: 20. 9 .
2) Využití efektivní motivace a organizace času, datum: 27. 9 .
3) Specifika rozvoje komunikace u dětí s autismem, datum: 1. 11 .
4) Nácvik a rozvoj hry u dětí, datum: 8. 11 .

Bližší informace na: adela.stejskalova@cta.cz
 a v přiloženém letáku