Supervizní setkání terapeutického plánu u 10 dětí s PAS ve Špecializovaném zariadenie pre deti s autizmom v Trnavě