IPVZ - specializační kurz, poruchy učení a poruchy osobnosti, PhDr. Romana Straussová, Ph.D.