IPVZ - specializační kurz, poruchy učení a poruchy osobnosti, PhDr. R. Straussová, Ph.D.