Co je nového

Ve dnech 11-12. 2. proběhl akreditovaný dvoudenní kurz pro pedagogy a asistenty pedagoga dětí s PAS na základních školách. Kurz vedla Mgr. Klára Došková, která pracovala jako terapeut a poradce na Základní škole a gymnáziu J.Guta Jarkovského v Praze..

Na Slovensku se konala 5.2. 2020 mezinárodní speciálně - pedagogická konference, kde vystoupilo mnoho hostů především z České republiky. CTA vystoupilo s příspěvkem Sociální komunikace u dětí s PA

O toto školení byl stejně jako vloni zájem raných péčí z celé ČR takový, že se vzhledem k související praxi v CTA bohužel opět nedal uspokojit. Omlouváme se všem, kteří se už do kurzu nevešli. Děkujeme organizaci NROS za skvělou organizaci a účastníkům za zcela pozitivní zpětnou vazbu!

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pořádal 11. 3. 2020 kurz pro dětské praktické lékaře s aktuální tématikou screeningového nástroje M-CHAT-R. Přednášel prof. MUDr. Paclt, CSc., MUDr. Šebková, doc. MUDr. Stárková, CSc., PhDr. Straussová, Ph.D., MUDr. Ryšánková. Náplň kurzu byla z oblasti pedopsychiatrie a souvisejících diagnóz,...

Zjistit, že mé dítě má autismus je šok pro každého rodiče. Postavit se k takové situaci čelem vyžaduje odvahu a odhodlání. Dne 20. 2. 2020 jsme pořádali seminář pro rodiny dětí v rané intervenci O.T.A.. Zahájen byl 30 minutovým teoretickým úvodem a pokračovala prezentace rodičů 3 dětí, kterým byl v batolecím věku diagnostikován PAS a po necelých...

V pátek 28. 2. 2020 se konala přednáška a workshop pro rodiče k tématu Hra u dětí s PAS, který vedla Mgr. Klára Došková, která se již 10 let věnuje právě tématu hry u dětí s neurovývojovou poruchou, především autismem.

Minulý týden proběhl dvoudenní kurz Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ, kterého se zúčastnilo 19 osob. Kurz vedou naše terapeutky Berta Burkoňová a Ivana Mátlová. Tentokrát přijeli účastníci až z Budějovic, Ostravy, Valtic a dokonce až ze slovenského Prešova. Jsme proto velmi rádi, že byli s kurzem spokojení: "Chci především...

Rádi bychom Vás pozvali ve čtvrtek 20. 2. 2020 od 9:30 do 13:00 na motivační seminář pro rodiny dětí, které se účastní intervenčního programu O. T. A. u dětí raného věku. Na semináři budou představeny TŘI kazuistiky. Půjde o kazuistiku dívky (od 0 do 4 let věku, která vstoupila do rané intervence O.T.A. v 18 měsících), kazuistiku chlapce...

Přednáška v Los Angeles

Metoda O.T.A. zaujala i v zahraničí a v červenci 2019 jsme byli pozváni přednášet o nové metodě v USA na neurologické konferenci.