Co je nového

Centrum Terapie Autismu uspořádalo v roce 2019 již třetí pobyt pro rodiny dětí s PAS, tentokrát se jednalo o pobyt pro rodiny zařazené do intervenční skupiny v rámci projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT/R. Pobyt se konal v hotelu Sola Fide v Janských Lázních v termínu 21. - 24....

Ve dnech 4.-5. října 2019 proběhl v příjené atmosféře a krásných prostorách kliniky Logo v Brně dvoudenní kurz v délce 13 h pro klinické logopedy a klinické psychology Rozvoj komunikace u dětí s PAS I. Kurzu se aktivně zúčastnil pedopsychiatr kliniky a po oba dny také paní ředitelka PaedDr. Kejklíčková, Ph.D., MBA, soudní znalec v oboru klinické...

Ve dnech 18. - 20. července proběhl Neurological Disorders Summit v Los Angeles, na kterém byla prezentována raná intervence O.T.A. a její principy, opírající se o nejnovější poznatky neurovědy. Na základě tohoto příspěvku na zmíněné konferenci, oslovily C)T)A) další dva americké vědecké časopisy s žádostí o článek o této nové metodě.

C)T)A) připravilo pro základní školy akreditovaný kurz Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v prostředí ZŠ a pro mateřské školy akreditovaný kurz Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ. Oba kurzy budou realizovány v přípravném týdnu na koci srpna. Podrobnosti a možnosti přihlášení najdete na Termíny vypsaných kurzů.

Ve dnech 24. a 25. května proběhl kurz "Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ" v České Lípě. Organizačně kurz zajistilo sdružení Líp a spolu, zúčastnilo se jej 22 pedagogických pracovníků mateřských škol z Lípy a okolních měst.

V pátek 12. 4. 2019 v čase 13-18 h proběhl seminář pro rodiče malých dětí s pozitivním záchytem M-CHAT/R nebo ADOS. Svou cestu ke zdravému vývoji s dítětem s PAS, započatou v batolecím věku, vedenou terapeutem O.T.A., představili 3 rodiče dětí, které již nadále klinický obraz PAS nejen nesplňují, ale mají kamarády, rozumí emocím, nemají odchylky v...