Co je nového


On-line kurzy v době pandemie v sekci webináře


O toto školení byl stejně jako vloni zájem raných péčí z celé ČR takový, že se vzhledem k související praxi v CTA bohužel opět nedal uspokojit. Omlouváme se všem, kteří se už do kurzu nevešli. Děkujeme organizaci NROS za skvělou organizaci a účastníkům za zcela pozitivní zpětnou vazbu!

Na Slovensku se konala 5.2. 2020 mezinárodní speciálně - pedagogická konference, kde vystoupilo mnoho hostů především z České republiky. CTA vystoupilo s příspěvkem Sociální komunikace u dětí s PA

Ve dnech 11-12. 2. proběhl akreditovaný dvoudenní kurz pro pedagogy a asistenty pedagoga dětí s PAS na základních školách. Kurz vedla Mgr. Klára Došková, která pracovala jako terapeut a poradce na Základní škole a gymnáziu J.Guta Jarkovského v Praze..

V pátek 28. 2. 2020 se konala přednáška a workshop pro rodiče k tématu Hra u dětí s PAS, který vedla Mgr. Klára Došková, která se již 10 let věnuje právě tématu hry u dětí s neurovývojovou poruchou, především autismem.

Minulý týden proběhl dvoudenní kurz Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ, kterého se zúčastnilo 19 osob. Kurz vedou naše terapeutky Berta Burkoňová a Ivana Mátlová. Tentokrát přijeli účastníci až z Budějovic, Ostravy, Valtic a dokonce až ze slovenského Prešova. Jsme proto velmi rádi, že byli s kurzem spokojení: "Chci především...

Rádi bychom Vás pozvali ve čtvrtek 20. 2. 2020 od 9:30 do 13:00 na motivační seminář pro rodiny dětí, které se účastní intervenčního programu O. T. A. u dětí raného věku. Na semináři budou představeny TŘI kazuistiky. Půjde o kazuistiku dívky (od 0 do 4 let věku, která vstoupila do rané intervence O.T.A. v 18 měsících), kazuistiku chlapce...

Centrum Terapie Autismu uspořádalo v roce 2019 již třetí pobyt pro rodiny dětí s PAS, tentokrát se jednalo o pobyt pro rodiny zařazené do intervenční skupiny v rámci projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT/R. Pobyt se konal v hotelu Sola Fide v Janských Lázních v termínu 21. - 24....

Ve dnech 4.-5. října 2019 proběhl v příjené atmosféře a krásných prostorách kliniky Logo v Brně dvoudenní kurz v délce 13 h pro klinické logopedy a klinické psychology Rozvoj komunikace u dětí s PAS I. Kurzu se aktivně zúčastnil pedopsychiatr kliniky a po oba dny také paní ředitelka PaedDr. Kejklíčková, Ph.D., MBA, soudní znalec v oboru klinické...